Szybki kontakt
5120695988

 

 

Partnerzy:

Jak wiemy, współcześnie na rynku polskim jest dostępnych wiele ubezpieczeń. Każdy człowiek już ud chwili urodzenia jest objęty jakimś ubezpieczeniem, choć na co dzień najczęściej o tym nie myślimy. Choć firm ubezpieczeniowych jest wiele i świadczą one różne usługi to wszystkie ubezpieczenia możemy podzielić na gospodarcze i społeczne inaczej zwane socjalne.

Ubezpieczenia socjalne, wspólnie z pomocą społeczna stanowią podstawę polityki socjalnej państwa polskiego. Dla każdego pracodawcy, zatrudniającego pracowników są one obowiązkowe i należy je płacić pod groźbą kar pieniężnych i z tytuły kodeksu karnego. Ogólnie, wyróżniamy takie ubezpieczenia socjalne jak: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. W zależności od umowy jaką podpisujemy z pracodawcą, przysługują nam inne ubezpieczenia.

Ubezpieczenia gospodarcze reguluje prawo ubezpieczeń gospodarczych, według którego reguluje się zobowiązanie powstałe między stronami, jakie zawierają umowę ubezpieczenia. Stronami tym są: zawsze musi być to zakład ubezpieczający oraz osoba lub firma objęta ubezpieczeniem. Ubezpieczeniem może być objęta osoba: ubezpieczona, uposażona, uprawniona z umowy, zobowiązana do wyrównania szkody w skrócie mówiąc, każdy podmiot, który jest objęty umową ubezpieczeniową.