Szybki kontakt
5120695988

 

 

Partnerzy:

W naszym kraju każda osoba powinna być objęta ubezpieczeniem społecznym, które wraz z pomocą społeczną stanowią podstawę polskiej polityki socjalnej. Żeby posiadać prawo do ubezpieczenia społecznego osoba musi być zatrudniona, po prostu posiadać legalną pracę lub jeśli jej nie ma musi być zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub mieć prawo do renty lub emerytury. Ubezpieczeniem społecznym są też objęte rodziny ( współmałżonek, dzieci) ubezpieczonego.

W Polsce, aktem prawnym regulującym ubezpieczenia społeczne jest ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych. Natomiast realizacją tych przepisów zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych ( ZUS)- dla osób zatrudnionych oraz zajmujących się pozarolniczą działalnością gospodarczą, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, inne fundusz społeczne takie jak np. Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)- instytucja przeznaczona dla osób zajmujących się i utrzymujących się z rolniczej działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia społeczne są niezbędne dla komfortu życia człowieka i dają prawo do podstawowych świadczeń bezpłatnie np. opieka zdrowotna.