Szybki kontakt
5120695988

 

 

Partnerzy:

W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny rozwój usług ubezpieczeniowych. Na rynku polskim pojawiło się wiele firm oferujących ubezpieczenia. Są to mniejsze lub większe firmy, w których można wykupić ubezpieczenie prawie że wszystkiego i dotyczące wszystkich aspektów życia. Każdy z nas ma jakieś ubezpieczenie. Właściwie, wiemy po co i od czego nas to chroni, ale czy na pewno wiemy wszystko co jest niezbędne? Postaram się krótko, omówić czym właściwie jest ubezpieczenie.

Ubezpieczenie jest oparte na umowie podpisanej przez obie strony zainteresowanych. Określa umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. W przypadku wystąpienia zdarzeń, które wymagają wykonanie swojego obowiązku przez ubezpieczyciela, realizuje on go poprzez wypłatę odszkodowań lub świadczeń z funduszu tworzonego ze składek wnoszonych przez jednostki zagrożone tymi zdarzeniami.

Ubezpieczyć możemy wszystko: swoje życie, mieszkanie, samochód, zdrowie, szkody wyrządzone przez dzieci lub nawet zwierzęta. Jeżeli produkt, który ubezpieczamy zostanie w jakiś sposób zniszczony, uszkodzony wtedy firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana wypłacić nam należność, zgodnie z umową jaką zawarliśmy.